Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Urząd
Stanu
Cywilnego
Park
Rybny
Marylin

Aktualności

Nabór na stanowisko urzędnicze na zastępstwo!

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO URZĘDNICZE NA ZASTĘPSTWO Wójt Gminy Drawsko ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko urzędnicze na zastępstwo w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko 1. Stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Drawsko 2. Wymagania niezbędne –konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku: 1)obywatelstwo polskie, 2)pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 3)brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub...

28-03-2017 więcej

Konkurs: „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”

Dołącz do liderów innowacji w Wielkopolsce! Konkurs o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski” Zapraszamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu Województwa Wielkopolskiego do udziału w Konkursie o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego „i-Wielkopolska – Innowacyjni dla Wielkopolski”. W ramach inicjatywy nagradzane będą przedsiębiorstwa za wdrożone do oferty firmy innowacyjne rozwiązania: produkty lub usługi w sześciu kategoriach, zgodnie z...

24-03-2017 więcej

Zobacz pozostałe aktualności
facebook