Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko Przystań Yndzel Drawsko
Biuletyn Informacji Publicznej Przystań Yndzel Park Grzybowy Poprzednia wersja strony Urząd
Stanu
Cywilnego

Aktualności

Powiatowe Mistrzostwa w Halowej Piłce Nożnej

Dnia 14 grudnia 2014 r. w Gminnej Sali Gimnastycznej w Drawsku odbyły się XVI Mistrzostwa Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego w Halowej Piłce Nożnej Oldbojów. Zawody organizowane były przez Powiatowe Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych w Czarnkowie oraz Urząd Gminy Drawsko. Przed rozpoczęciem zawodów nastąpiło oficjalne otwarcie przez Starostę Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego - Tadeusza Teterus oraz Henryka Siemieniewskiego - Prezesa Powiatowego Zrzeszenia LZS, którzy wspominali, że jest to impreza organizowana już po raz szesnasty w...

18-12-2014 więcej

Nabór na podins. ds. księgowości budżetowej

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Wójt Gminy Drawsko ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko 1. Stanowisko pracy: Podinspektor d.s. księgowości budżetowej w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy Drawsko 2. Wymagania niezbędne –konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku: 1)obywatelstwo polskie, 2)pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 3)brak skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego...

04-12-2014 więcej

Nabór na Podinsp. Ref. Gosp. Komun., Inwe. , Zam.Pub. i Ochrony Środ.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE Wójt Gminy Drawsko ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Drawsko, ul. Powstańców Wlkp. 121, 64-733 Drawsko 1. Stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Drawsko 2. Wymagania niezbędne –konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku: 1)obywatelstwo polskie, 2)pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych, 3)brak skazania za...

03-12-2014 więcej

Zobacz pozostałe aktualności
facebook